Quy Định Về Bóng Golf

0
5141

Quy Định Về Bóng Golf

Tìm hiểu những quy định về tiêu chuẩn chất lượng của bóng golf, một vật dụng bất ly thân của golfer trên sân.

Trọng lượng

Trọng lượng của trái bóng không được phép nặng hơn 1,620 ao-xơ hệ thống cân lường Anh Mỹ (hoặc 45,93 gram).

Kích thước

Đường kính bóng golf không được nhỏ hơn 1,680 in-xơ (42,67mm). Quy cách này sẽ được coi là đạt nếu một trái bóng, dưới sức nặng của nó, lọt qua một thiết bị kiểm tra kích thước với tỷ lệ ít hơn 25 lần trên 100 tại các vị trí được lựa chọn ngẫu nhiên, và việc kiểm tra được tiến hành ở nhiệt độ 22 -24 độ C.

quy_dinh_ve_bong_golf_1Đối xứng cầu

Bóng không được thiết kế, chế tạo hoặc sửa đổi một cách có dụng ý để có các đặc tính khác với đặc tính của một trái bóng hình cầu.

Sơ tốc

Sơ tốc của bóng không được quá 250 feet (76,2m) một giây khi đo bằng thiết bị được R.&A. phê chuẩn, với dung sai tối đa cho phép là 2%. Nhiệt độ của trái bóng khi thí nghiệm sẽ là 22-24 độ

Tiêu chuẩn về Tầm đi xa nhất

Bất cứ bóng golf mang nhãn hiệu nào khi được thí nghiệm với các thiết bị được R.&A. phê chuẩn theo các điều kiện nêu trong Bảng tiêu chuẩn theo các điều kiện nêu trong Bảng tiêu chuẩn về tầm đi xa nhất đối với bóng golf trong hồ sơ lưu tại R.&A. , sẽ không được phép đạt tới khoảng cách trung bình về tầm bóng bay và lăn vượt quá 280 yard (256m) cộng với dung sai là 6%.

Ghi chú : Khi kĩ thuật kiểm tra được cải tiến, dung sai 6% có thể giảm tối thiểu là 4%.

Nguồnvietnammagazine.net